Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto
Slovenský Košík

Spracovanie osobných údajov

GDPR Spracovanie vašich osobných údajov

-Spracovávame vaše osobne údaje ktoré sú súčasťou vašej objednávky 

-Osobné údaje, pre splnenie vašej objednávky neposkytujeme iným subjektom

-Cookies nespracovávame

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

  • spracovávame vaše osobné údaje len pre to aby sme pripravili a doručili vami zadanú objednávku.

Osobné údaje Súhlas

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať

Odovzdávanie osobných údajov prepravcom

  • Doručenie tovaru: vami zvolený potrebuje vaše kontaktne údaje pre doručenie vašej objednávky /tovar/
  • vaše údaje pre dopravcu meno a priezvisko, adresu pre doručenie, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať
  • Štátne inštitúcie: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). V prípade našej povinnosti musíme tak urobiť.

Doba uchovania vašich údajov

Osobne údaje ku ktorému bol udelený súhlas, budú uchovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania vášho súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať údaje musíme uchovávať na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi napr daňové  doklady 10 rokov.

Vaše osobné údaje sú u nás chránené voči neoprávnenému prístupu a zneužitiu Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Vaše osobné  údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním

môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali

Mlyn Zrno 25,5,2018,